سخنرانی معاون علمی و فناوری در رویداد یلدای کارآفرینی

1,075
ستاری : تلاش برای بهبود محیط کسب و کار دانش بنیان به به یکپارچگی، هماهنگی و درک مشترک صاحبان استارتاپ ها وابسته است و در این صورت است که زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت می کند. شکل گیری و فعالیت انجمن صنفی استارتاپی می تواند به حل چالش های فعالان این حوزه و یکپارچگی برای کمک به تقویت زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کمک کند.
pixel