مزد اعتماد به امریکا کاری از معاونت سیاسی سپاه

4,010

عاقبت دولتمردانی که به امریکا اعتماد کردند را تاریخ ثبت نموده است . این کلیپ روایتی از نقش امریکا در فروپاشی شوروی است با استفاده از دولتمردان شوروی که گمان می کردند امریکا دوست و مورد اعتماد است .اظهارات ادوراد شواد نازه وزیر امور خارجه شوروی را حتما ببینید

مهدی حیدری

مهدی حیدری

2 سال پیش
بسیار عالی بود. ممنون