countable and un countable nouns

38

در این ویدیو به صورت شعر و ترانه اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به شما آموزش داده می شود. شما باید چند بار به آهنگ گوش دهید و جاهای خالی قسمت فیلم را با توجه به آنچه می شنوید پر کنید. اگر بار اول یا دوم متوجه آن به صورت کامل نشدید اصلاً نگران نباشید به دفعات آن را گوش دهید سعی کنید با ریتم آهنگ زمزمه کنید. همانطور که قبلاً هم گفته ایم در سیستم توتالین هیچ اجبار و استرسی وجود ندارد و شما انگلیسی را با فیلم آهنگ ترانه های شاد یاد می گیرید تا هم در ذهنتان ماندگار شود و هم از یاد گیری زبان لذت ببرید.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده