سیل در چهار راه عباسی تبریز (اردیبهشت ۹۷)

1,100
عصرتبریز
عصرتبریز 24 دنبال کننده