تابلوی «درس آناتومی دکتر تالپِ» رامبراند

578
حرفه: هنرمند 60 دنبال‌ کننده
با صدای نازنین اصفهان‌پور و علیرضا احمدی ساعی، از مجموعه‌ی Khan Academy
pixel