قرص گاز سوز هلاک - قسمت چهارم - درزگیری و سیل کردن - انحصاری شرکت سم سازان

608

در این ویدئو نحوه درزگیری و سیل کردن تمامی درزها و شکاف ها در یک فضای بسته، آموزش داده می شود. برای حصول هر چه بهتر نتیجه مبارزه با آفات با استفاده از قرص های گاز سوز، باید گاز در محیط باقی بماند تا بتواند همگی آفات را از بین ببرد. درزهای پنجره ها و درهای مشرف به بیرون، هود، کانال های کولر آبی و گازی ، سوراخ های کفشورها و حتی سوراخ کلید در ورودی نیز مهم می باشد.