خبر جلسه 811 شورای عالی انقلاب فرهنگی

227
227 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بررسی موضوع سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان / اعطای اختیارات اعطای مدارج علمی به حوزه علمیه خراسان