سرود «حیدرشدی تا پشت در...» جشن عید غدیر، سال ۱۳۹۶ محمود کریمی

208

مولودی حضرت علی علیه السلام سرود «حیدرشدی تا پشت در...» جشن عید غدیر، سال ۱۳۹۶ هیات رایة العباس "علیه السلام"