بر دریاکنار: انیمیشن آموزشی زبان اسپرانتو برای کودکان

258

انیمیشن بر دریاکنار؛ ساخته شده بر اساس ترانه ای از شاعر روس، الکساندر پوشکین، به بیست و پنجمین زبان زنده دنیا یعنی اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده
Learn Language

Learn Language

5 سال پیش
Tre bona