زبان بدن پزشک و بیمار

310
در دوره های طب سنتی این مرکز، سرفصلی به نام "زبان بدن پزشک و بیمار وجود دارد. این بخش از دوره، مورد نیاز تمامی پزشکان است و نیاز مبرمی به این مقوله احساس می شود.
pixel