نجات از جراحی فک با ارتودنسی

4,093

تشخیص دقیق و صحیح اولین قدم در ارایه یک درمان صحیح و مناسب است. این بیمار قبلا توسط تعدادی از همکاران معاینه شده و برای وی جراحی فک در کنار ارتودنسی پیشنهاد شده بود! در حالیکه در واقع نیاز خاصی به جراحی نداشت و توانستیم با یک ارتودنسی حساب شده درمان زیبایی برای وی ارایه دهیم: DrGogani.com

مرضیه

مرضیه

2 سال پیش
خوش بحالش. مگه بدون جراحی فک میشه؟؟