کاش من هم پاکی شما را داشتم!

1,469

متن نامه ی "جوانا فرانسیس" نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی به زنان مسلمان لبنان

محمد کاظم

محمد کاظم

3 سال پیش
بسیار بسیار جالب بود! واقعا ممنونم!
اسماءالحسنی

اسماءالحسنی

4 سال پیش
فوق العاده بود-وافعا آدم افتخار میکنه به حجابش
شالیزه(شیعه)

شالیزه(شیعه)

5 سال پیش
خیلی جالب بود من كلی گریه كردم.می دونی منتهی زنان ما قدر این نعمت خدادادی یعنی حجاب نمی دونن