آشنایی با مش قربون علی در اقتصاد ایران

419

آشنایی با مش قربون علی در اقتصاد ایران ، فردی که سواد او تا پنجم ابتدایی بود و مبالغ هنگفتی دلار وارد حساب او می شد.

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.7 هزار دنبال کننده