زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint

174
سکانس 1102- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office PowerPoint کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای مطالب بیان شده آشنایی با زبانه Insert ابزارهای بخش Tables ترسیم جدول و تنظیمات آن درج تصاویر و ویرایش آن ها Picture ابزارهای بخش Media ابزارهای بخش Header
pixel