آشنایی با ویژه برنامه های آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در ماه محرم

116

حضور معاون محترم فرهنگی و تبلیغات اسلامی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام در برنامه زنده نگاه روز شبکه استانی فارس و تشریح ویژه برنامه های آستان مقدس در ماه محرم

pixel