هایلایت: کشف هفت سیاره زمین سان

5,490
ناسا با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزِر موفق به شناسایی ستاره ای شده است که هفت سیاره ی زمین مانند به دور آن می چرخند.
pixel