فر مرغ بریان ذغالی

5,526

فر مرغ بریان ذغالی جهت پخت به روش ذغالی در تجهیزات مرغ بریانی فروشی ها این نمونه دستگاه اولین بار از ترکیه وارد ایران شده و توسط تولیدکنندگان ایرانی با قیمت پایین تر و کیفیت مطلوب در اختیار مشتریان گرامی گذاشته شده است. طول 8 سیخ:140 سانتی متر ،طول ده سیخ: 160 سانتی متر،طول دوازده سیخ: 180 سانتی متر،طول چهارده سیخ: 2 متر 09128599078 http://ayristajhiz.ir

pixel