استراتژی پکا هوگ به th12 توسط خودم

152
hamid.et 11 دنبال‌ کننده

با هر نیرویی بدون استرس و با چند بار چلنج زدن میتونی بهترین اتکها رو چه در وار و چه برای اتک معمولی بزنید

hamid.et 11 دنبال کننده
pixel