دیسلایک؛ واقعا فروزان شرط بندی کرده بود؟

9,272
شوخی با فرهنگ هواداری در ایران، رحمان 1400، تقابل حمید گودرزی و رضا گلزار و البته مسائل مربوط به سودان سوژه های برترین ها پلاس این هفته هستند البته به مانند برنامه قبلی کامنت های شما را هم مرور کردیم.
pixel