خلاصه و حواشی پرسپولیس ۲-۰ استقلال خ (نود ۱۴ دی)

1,809
برنامه نود
برنامه نود 14 هزار دنبال کننده