مدیر واحد امور مشتریان چیکار می کنه؟

418

بهنام مدیر واحد امور مشتریان صباویژنه و در این ویدیو چرخه کاریِ "واحد امور مشتریان" رو برامون توضیح داده.

صبا ایده
صبا ایده 60 دنبال کننده