آنبرد یک دور تاریخی در اسپا به بهانه 50 سالگی

241

فرمول یک ایران - در آستانه 50 سالگی برگزاری فرمول یک در پیست اسپا، تماشای آنبرد یک دور تاریخی از گذشته تا امروز خارج از لطف نیست. شما را به تماشای این آنبرد تاریخی از این پیست دعوت می کنیم. با ما باشید F1IRAN.COM

pixel