10-آشنایی با درختچه بونسای پاچیرا-شبکه دو-علیرضاخورشیدی

3,000

قسمت دهم، آموزش ساخت و نگهداری انواع گل و گیاه و بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 15 آبان1396 موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای : آشنایی با درختچه مقاوم و زیبای پاچیرا، شبه بونسای پاچیرا یا درخت پول و نحوه نگهداری آن در منزل کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی http://iranibonsai.com https://t.me/iranibonsai_ch 09102004282