آموزش کاربردی سیویل تری دی - طراحی جاده با استفاده از سیویل تری دی

1,551
در این ویدئو نحوه وارد کردن نقاط ، طریقه ایجاد الایمنت،پروفیل طولی،طراحی خط پروژه،ایجاد اسمبلی،زدن سمپل لاین،ایجاد کریدور،محاسبه حجم عملیات خاکی،زدن سکشن وایجاد منحنی بروکنر گفته شده است. شرکت مهندسین مشاور آرکا محور آریا مهندس سجاد عباسی آموزش کاربردی سیویل تری دی gprs-ama
pixel