جنایات آمریکا علیه ایران

891

جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی زیر فشار تحریم های آمریکایی به سر می برد تحریم های اقتصادی، تجاری تجهیزات پزشکی و حتی دارویی و مرتکب شدن به جنایت غیر انسانی علیه ملت ایران با انتشارویروس کرونا

u_7197491

2 هفته پیش
اگه میخواهید از مشرکین براعت ودوری کنید باید مرگ بر امریکاومرگ بر اسراییل روی زبانتان باشد

u_7197491

2 هفته پیش
امریکا مرگت باد وننگت باد

وادی السلام٣١٣ vadialsalam313@

2 هفته پیش
مرگ برآمریکا مرگ براسرائیل
pixel