مصاحبه جنجالی فائزه هاشمی با برنامه رودر رو

57,709

فائزه هاشمی در مصاحبه با برنامه رو در رو پیرامون مباحثی چون اصلاحات و قانون اساسی صحبت کرده است.

سیمرغ
سیمرغ 682 دنبال کننده