الفبای شادمانی

671
671 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

شادمانی همواره درون ماست نه بیرون از ما. در هر کدام از الفبای شادمانی درسی نهفته است. هر روز این الفبا را در زندگی خود به کار بگیرید و کتاب زندگی خود را سرشار از شادمانی بنویسید. الفبای شادمانی را به کسانی که دوستشان دارید هدیه کنید! www.drzaban.com

pixel