حمله هولناک گوزن به افسر پلیس

1,534
DIGIKOT 58.2 هزار دنبال‌ کننده
گوزنی که در تور گرفتار شده بود، پس از رهایی، به ناجی خود که یک پلیس بود حمله کرد. یک افسر پلیس آمریکایی دوستدار محیط زیست که به کمک گوزنی آمده بود، با بی محبتی این حیوان مواجه شد. گوزن گرفتار پس از رهایی از ننو، به سمت افسر پلیسی که او را نجات داده بود، حمله کرد
DIGIKOT 58.2 هزار دنبال کننده
pixel