واکسن کووید19-بخش اول-6-11-99-مقایسه 8 پلتفورم ساخت واکسن

91
مهاجر 212 113 دنبال‌ کننده
دکتر ناصر محمد پور عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در چهار بخش، موارد مربوط به ساخت انواع واکسن های کووید 19 را بحث خواهند کرد. در بخش اول با 8 نوع پلتفورم ساخت واکسن آشنا خواهید شد، شامل : 1- ویروس کشته شده2- اسپیلیت، استفاده از آنتی ژن های مختلف 3- ساب اسپیلیت، استفاده از اجزای آنتی ژن ها 4- استفاده از ویروس زنده غیر بیماریزا که خاصیت آنتی ژنیک دارد و قابل تکثیر است 5- وی ال پی یا اجزای شبه ویروس بدون ژنوم 6- استفاده از وکتور ویروسی مانند آدنو ویروس یا ویروس سرخک غیر بیماریزا 7-واکسن های DNA که داخل هسته سلول می شوند 8-واکسن های mRNA که داخل هسته نمی شوند.
مهاجر 212 113 دنبال کننده
pixel