خسته و کوفته شدن به انگلیسی چی میشه؟

101
مارو با نام کاربری Zabanshenas_com پیدا و فالو کنید.
زبانشناس 39 دنبال کننده
pixel