احداث میکروپایل خودحفار و خودتزریق

759
759 بازدید
اشتراک گذاری
در این ویدئو خواهید دید که چگونه می توان با استفاده از میکروپایله ای خودحفار و خودتزریق، پی های منفرد ساخت. سامان پی ارائه دهنده خدمات نوین بهسازی خاک و پایدار سازی گود های عمیق مانند، روش جت گروتینگ ، اختلاط عمیق خاک ، میکروپایل ، ستون شنی ارتعاشی ، نیلینگ و انکراژ به ما بپیوندید. بررسی جدید ترین مسائل حوزه بهسازی خاک https://t.me/soilimp
pixel