تجربه های نزدیک به مرگ در «اکستریم اسپورتس»

1,734

فصل مشترک همه ورزش های اکستریم خطرناک بودن شان است. از این آقای خوش شانس که ماشین با یک مو فاصله ازش رد می شه تا یک چترباز که وسط آسمون یک هو چترش پاره می شه، منتخبی از تجربیات نزدیک به مرگ ورزشکاران اکستریم را ببینید.

مدال
مدال 4.4 هزار دنبال کننده