آسانسور های مدرن

147

طراحی بالابر و آسانسور برای محیط های تجاری باید بدین گونه شکیل و کاربردی باشد