اعتراض تولیدکنندگان هلو

205
چند روز پیش گزارشی داشتیم از اعتراض تولیدکنندگان هلو در علویجه نجف آباد ، این کشاورزان واردات و پایین بودن قیمت را مشکل اصلی نابودی محصول خود می دانستند. اما معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان نظر دیگری دارد...
pixel