چه چیزی باعث بزرگترین انفجار هسته ای در چرنوبیل شد

84

چه چیزی باعث انفجار هسته ای در چرنوبیل شد شهر چِرنوبیل، واقع در 56 کیلومتری شمال شرقی پایتخت اوکراین، کی ِیف است. پیش از فاجعه ، ساکنان شهر به حدود 14000 نفر می رسید. در آن زمان، هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود. این شهر محل نخستین نیروگاه هسته ای بود که در اوکراین ساخته شده است، اما در تاریخ 26 آوریل 1986، زمانی که رآکتور شماره 4 منفجر شد، فاجعه ای رخ داد. این شهر هنوز هم در حدود ششصد و نود ساکن دارد، هر چند که اکنون تا حدودی یک شهر ارواح است و حیوانات، بسیاری از ساختمان های لطفا عضو کانال هویچ شوید و

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده