مستند | آزار جنسی زنان در دانشگاه های آمریکا

7,353
این ویدئو صرفا برای آگاهی مردم ایران برای شناخت جایگاه زن به عنوان کالای جنسی در تمدن غرب یا حوزه تمدنی کشورهای غربی بارگذاری شده است.
یا مهدی(عج) 19 هزار دنبال کننده
pixel