نون ودلقک محمد اصفهانی

815
TIKTOPVIDEO 172 دنبال‌ کننده
موزیک بسیار زیبای نون ودلقک از محم اصفهانی تقدیم بهشما دوستان میگردد به زمین خوردن دلقک یا در آوردن شکلک واسه اینه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک کفشای لنگه به لنگه می پوشه که هی بلنگه پای راستش میده جفت پا تا پای چپش بلنگه واسه نونه واسه نونه تا به کارش تو بخندی که اگه اینو بدونی تو به دلقک نمی خندی تو به دلقک نمی خندی کفشای لنگه به لنگه می پوشه که هی بلنگه مى دونه که هر چی سنگه همه پیش پای لنگه مى دونه که هر چی سنگه همه پیش پای لنگه پشت این چهره خندون اون همیشه غصه داره این همه شکلک و بازی واسه نونه در میاره واسه نونه در میاره
TIKTOPVIDEO 172 دنبال کننده
pixel