هجوم مردم برای خرید در جمعهٔ سیاه در نروژ

106
106 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مردم اسلو، پایتخت نروژ همانند مردم بسیاری از نقاط جهان امروز به فروشگاه ها هجوم آوردند تا از حراج ویژه «جمعه سیاه» بهره ببرند. در آمریکا آخرین جمعه ماه نوامبر به «جمعه سیاه» معروف شده است. در این روز مردم به فروشگاه ها هجوم می آورند تا اجناس مورد نیاز خود را با قیمت کمتر تهیه کنند. برخی از مشتاقان این روز از شب قبل در کنار ورودی فروشگاه ها می خوابند تا روز بعد در اولین فرصت وارد مغازه ها شوند. حراج مربوط به جمعه سیاه گرچه یک رسم آمریکایی است اما موج آن در سال های اخیر به کشورهای ارو