راه درست "انقد بهم لطف دارید که نگو" به انگلیسی

117
انقد بهم لطف دارید که نمی دونم با چه زبووووونی بگم...
pixel