simple shopping

12

در این ویدیو خانمی میخواهند ماشین لباسشویی بخرند و درباره اندازه ، قیمت، نوع و کارکرد ماشین لباسشویی از فروشنده سوالاتی میکنند و فروشنده نیزاطلاعتی به خریدار می دهد. ویویو مجدداً اجرا میشود و این بار بعد از هر جمله مکث کوتاهی میکند تا شما بتوانید تکرار کنید و فرصت داشته باشید جمله را بهتر بفهمید و همچنین این بار به همراه زیرنویس می باشد.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده