تبریک عید سعید فطر

351

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت/ صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت/ ضمن قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در ماه مهمانی خدا / عید سعید فطر بر همه ایرانیان و مسلمانان جهان مبارک باد

از فرنگ
از فرنگ 48 دنبال کننده