درمان بیماری عصبی

864

یکی از مراجعین دکتر یاراحمدی که ناراحتی عصبی داشته و از مشکلاتی نظیر بی خوابی رنج می برد تحت درمان دکتر یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص خواب قرار می گیرد و درمان می شود .