هیدرولیک- مدار هیدرولیک-تدریس هیدرولیک-سعید حسینی سروری

1,291

هیدرولیک-آموزش هیدرولیک-مدار هیدرولیک-مدرس هیدرولیک-سعید حسینی سروری-09132406170

سید سعید
سید سعید 11 دنبال کننده
محمدرسول

محمدرسول

11 ماه پیش
استاد گرانقدر،امتحان فردارو آسان بگیرید لطفا. مرسی از ویدئو های مفیدتون