ثبت جهانی سگ سرابی / فاز دوم مراحل ثبت / حامیان سگ بومی ایران

929
929 بازدید
اشتراک گذاری
ثبت جهانی سگ اصیل ایران سرابی اغاز شد و هم اکنون در فاز دوم ثبت و نمونه گیری DNA این به منظور شناسایی و صادارت به کشور های دیگر عضو فدارسیون جهانی سگ alianz میباشد . تلفن تماس 026 3480 9914 026 3480 9914 سامان دام وطن نماینده فدراسیون جهانی سگ alianz در ایران (SDV) هم اکنون بازدید نمایید ... www.sdvdog.com
pixel