تبریک هفته ملی مهارت

39
تبریک جناب آقای تقی پور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم به مناسبت 6 مرداد ماه روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای
pixel