انفجار شدید در غرب ترکیه

53
انفجار شدید در کارخانه فشفشه سازی در استان ساکاریا در غرب ترکیه موجب وحشت ساکنین منطقه شد.
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel