پیاده سازی ربات عامل جارو برقی در هوش مصنوعی با زبان های Javascript و Python

200
پیاده سازی ربات عامل جارو برقی (Vacuum Cleaner) برای درس هوش مصنوعی استاد دکتر میرحسینی با زبان های Javascript و Python - دانشگاه شمسی پور لینک کد های پروژه در گیت: https://gitlab.com/kyxey/vacuum
pixel