رونمایی از موشک زیر سطحی کروز . ترکیب اژدر و کروز،

771

فناوری پیشرفته ای که در انحصار چند کشور انگشت شمار است

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده