آدمک های سنگی روستای وردیج در میراث طبیعی ثبت ملی می شود

394
محسن شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران با حضور واحد مرکزی خبر از ثبت آدم های سنگی روستای وردیج خبر داد. این موضوع در اخبار شبکه پنج و چهار سیما بازتاب داشت
pixel