انتقاد شدید پناهیان از مدیریت برخی مدیران

910
انتقاد پناهیان در مورد اصلاح مدیران در ایران
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel